Odpowiedzi

2010-02-16T21:46:24+01:00
Z neta ale dobre
Wartość bezwględna z liczby jest dodatnia, jeżeli liczba jest dodatnia i jest przeciwna do liczby, jeżeli liczba jest ujemna. Wartość bezwględna z zera jest równa zero. Wartość bezwzględna liczby jest równa jej odległości od zera na osi liczbowej. Własności wartości bezwzględnej: Wartość bezwzględna jest zawsze nieujemna. Pierwiastek z kwadratu jakiegoś wyrażenia, jest równa wartości bezwzględnej tego wyrażenia. Wartość bezwzględna z iloczynu wyrażeń jest równa iloczynowi wartości bezwzględnych tych wyrażeń. Wartość bezwzględna z iloczynu wyrażeń jest mniejsza od sumy wartości bezwzględnych tych wyrażeń.
2010-02-16T23:01:45+01:00
Wartość bezwzględną zapisujemy -> Ι x Ι

obojętnie jakie będzie x jego wartość bezwzględna będzie tą samą liczbą tylko, że dodatnią
np
Ι 3 Ι = 3
Ι -3 Ι = 3

tak moimi słowami:P