Rozwiąż równania i sprawdź swoje rozwiązania.
a) (-x) + 25 = 2x - 2
b) (-9z) - 7 = (-z) - 6
c) 25m - 3 = 24m - 4
d) (-s) + 15 = 4s - 14
e) 17y + 28 = 19y + 27
f) 8k - 19 = (-8k) + 19

Sprawdzić, czyli wiecie czy Lewa strona równa się Prawej. (L=P)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T15:41:23+01:00
A) (-x) + 25 = 2x - 2 /-25
(-x)=2x-27 /-2x
-3x=-27 /:(-3)
x=9
L=-9+25=16
P=2*9-2=18-2=16
L=P

b) (-9z) - 7 = (-z) - 6 /+7
-9z=(-z)+1 /+z
-8z=1 /:(-8)
z=-0,125
L=(-9)*(-0,125)-7=1,125-7=-5,875=-(5 i 7/8)
P=-(-0,125)-6=0,125-6=-5,875=-(5 i 7/8)
L=P

c) 25m - 3 = 24m - 4 /-24m
1m-3=-4 /+3
m=-1
L=25*(-1)-3=-25-3=-28
P=24*(-1)-4=-24-4=-28
L=P

d) (-s) + 15 = 4s - 14 /+14
-s+29=4s /+s
29=5s /:5
5,8=s
L=(-5,8)+15=9,2
P=4*5,8-14=23,2-14=9,2
L=P

e) 17y + 28 = 19y + 27 /-27
17y+1=19y /-17y
1=2y /:2
0,5=y
L=17*0,5+28=8,5+28=36,5
P=19*0,5+27=9,5+27=36,5
L=P

f) 8k - 19 = (-8k) + 19 /+8k
16k-19=19 /+19
16k=38 /:16
k=2,375
L=8*2,375-19=19-19=0
P=-8*2,375+19=-19+19=0
L=P