Zad 1-Długość połowy okręgu o promieniu 2m wynosi:
A. π m B. 2π m C.4π m D. ½ π m

zad.2-Pole tarczy strzelniczej w kształcie koła wynosi 1,44π m².
Promień tej tarczy ma długość :
A. 1,44m B. 1,2m C.π m D. 0,72m

zad.3-Pole Narysowanego obok wycinka jest równe: (rys.1)

A.4,8 cm² B.360π cm² C. 4π cm² D. 12π cm2

zad.4-Bok jednej kratki ma długość 1. Jaki obwód ma narysowana figura?(rys.2)

A. 3π + 2 B.6π + 2 C. 1,5π + 2 D. 3π

zad.5-Oblicz obwód koła o polu 1,21 dm²

zad.6-Oblicz promień okręgu, w którym kąt środkowy o mierze 20⁰ jest oparty na łuku o długości 2π m.

zad.7-Z dwóch przystających kwadratowych kartek papieru o boku 12cm wycięto 5 kół w sposób pokazany na rysunku.Porównaj pola powierzchni części kartek pozostałych po wycięciu kół.(rys.3)

zad.8- Koło i kwadrat mają równe obwody. Oblicz stosunek pola koła do pola kwadratu.
>---------------------Proszę Z Obliczeniami-----------------<

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T15:54:45+01:00
Zad 1.
l = 2πr
½*2*π*2 = 2π
Odp:B

zad 2.
P=πr²
πr² = 1,44π /:π
r² = 1,44
r = √1,44
r= 1,2 m
Odp:B

zad.3
360:30 = 12
P(koła) = πr²
r=12
P(koła) = 144π
P(wycinka) = 144π/12 = 12π cm²
Odp:D

zad.4-Bok jednej kratki ma długość 1. Jaki obwód ma narysowana figura?(rys.2)
ObwD = ½*2*π*2
ObwD = 2π
ObwM = ½*2*π*1
ObwM = 1π
A. 3π + 2 B.6π + 2 C. 1,5π + 2 D. 3π
Tego niestety nie wiem..

zad 5.
P = πr²
πr² = 1,21π /:π
r² = 1,21
r = √1,21
r = 1,1
l = 2πr
l = 2*π*1,1
l = 2,2π

zad 6.
360⁰:20⁰ = 18
l = 2π*18 = 36π
2πr = 36π /:π
2r = 36 /:2
r = 18


zad.7
r1 = 3
Pk1 = πr²
Pk1 = 9π
4*9π = 36π
Pk2 = 36π
Pole sumy małych = Pole dużego koła
Więc pola powierzchni pozostałe po wycięciu kół jest takie same czyli
Pkw = 12² = 144
Pw = 144 - 36π

zad.8
Okw = 4a
Oko = 2πr
4a = 2πr/:4
a = ½πr
Pkw = a² = (½πr)² = ¼π²r²
Pko = πr²
Pkw/Pko = ¼π
11 4 11