Zad1. poniżej przedstawiono niepelne równania reakcji chemicznej. Uzupełnij:
A/ brakujące reagenty
B/dobierz współczynniki stechiometryczne
C/ podaj nazwy związków chemicznych biorących udzieał w reakcjach
D/ podaj typ reakcji chemicznej

a) Fe + HgSo4 ----> Fe2(so4)3 + .....
b) Li + AlCl3 ----> ..... + Al
c) Ca(OH)2 + HCLO3-----> ...... + ......
d) Na2S + H2SO4 ----> Na2SO4 + .....
e)FeO + C ------> ..... + .......
f) H2 + S -----> ......
g) Ca + HBr -----> ........ + .......
h) Ca + H2SO4 ------> ...... + ......
i) N2O ----> N2 + .....

Wazne !!!!!!

zad2 amoniak /NH3/ powstaje w bezpośredniej syntezie azotu z wodorem. Oblicz masę wodoru zuzyta do otrzymania 25 g amoniaku

1

Odpowiedzi

2009-10-13T00:56:12+02:00
A) 2 Fe + 3 HgSO₄ ----> Fe₂(SO₄)₃ + 3 Hg (wymiana)
żelazo + siarczan (VI) rtęci (II) -> siarczan (VI) żelaza (III) + rtęć

b) 3 Li + AlCl₃ ----> 3 LiCl + Al (wymiana)
lit + chlorek glinu -> chlorek litu + glin

c) Ca(OH)₂ + 2 HClO₃-----> Ca(ClO₃)₂ + 2 H₂O (wymiana)
wodorotlenek wapnia + kwas chlorowy (V) -> chloran (V) wapnia + woda

d) Na₂S + H₂SO₄ ----> Na₂SO₄ + H₂S (wymiana)
siarczek sodu + kwas siarkowy (VI) -> siarczan (VI) sodu + kwas siarkowodorowy

e) 2 FeO + C ------> 2 Fe + CO₂ (wymiana)
tlenek żelaza (II) + węgiel -> żelaza + tlenek węgla (IV)

f) H₂ + S -----> H₂S (synteza)
wodór + siarka -> siarkowodór

g) Ca + 2 HBr -----> CaBr₂ + H₂^ (wymiana)
wapń + kwas bromowodorowy -> bromek wapnia + wodór

h) Ca + H₂SO₄ ------> CaSO₄ + H₂^ (wymiana)
wapń + kwas siarkowy (VI) -> siarczan (VI) wapnia + wodór

i) 2 N₂O ----> 2 N₂ + O₂ (analiza)
tlenek azotu (I) -> azot + tlen

Zad 2
N₂ + 3 H₂ -> 2 NH₃

z 6g wodoru powstanie 34g amoniaku
z x gram wodoru powstanie 25g amoniaku

Powstała proporcja. Rozwiązujemy ją:

x = 6g*25g / 34g = 4,4g

Potrzeba ok. 4,4g wodoru