Himalaje są najwyższymi górami na powierzchni ziemi, nadal wypiętrzają się. Odpowiedz na pytania dotyczące tych gór.

a. Himalaje są górami typu .......................................................
b. Powstały w strefie zderzania się płyt, strefa ta nazywa się strefą ..........................................
c. Zderzające się płyty to: płyta ........................................... i płyta ..........................................
d. Himalaje zostały wypiętrzone w orogenezie ........................................... , największe nasilenie tych ruchów górotwórczych przypadło na okres ....................................................
e. Himalaje znajdują się w strefie młodej geologicznie, występują tam częste .............................................................................................
f. W Himalajach często możemy spotkać skamieniałości przewodnie dla mezozoiku. Ich odciski przypominają współczesne ślimaki. Skamieniałości te to: ......................................, powstałe w skałach ....................................................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-16T15:47:16+01:00
A. fałdowego
b. subdukcji
c. euroazjatycka i indo-australijska
d.alpejskiej
e. pliocenu(nie mam pewności)
f. trzęsienia ziemi
g. skałach osadowych(chyba)