1)Znajdz masę ciała poruszajacego się po prostej, które pod działaniem siły o wartości F=30N w czasie 1minuty zmienia swą szybkosć z 54km/h na 36km\h.2)Oblicz szybkość końcowa ciała poruszajacego się ruchem jednostajnie przyśpieszonym,które w czasie 2minut przebyło drogę 120m.Pilne proszę was o rozwiazanie

1

Odpowiedzi

2009-10-13T17:34:57+02:00
Zadanie 1 .pierwsza część jest po prawej stronie w załączniku .
zadanie 2.
t=2minuty= 60*2=120sekund
s=120m
v=?
v=s/t
v=120m/120s=1 m/s