Zadanie 9 str.60 zbiór zadań

zapisz:
a)sześcian liczby a
b)połowę sumy liczb a i b
c)liczbę o 5 mniejszą od połowy liczby x
d)liczbę większą o 10 od liczby trzy razy mniejszej od x
e)liczbę o a mniejszą od b
f)liczbę x razy wiekszą od y

1

Odpowiedzi

2010-02-16T15:46:15+01:00
A)sześcian liczby a= a³
b)połowę sumy liczb a i b=a+b/₂
c)liczbę o 5 mniejszą od połowy liczby x= x/₂-5
d)liczbę większą o 10 od liczby trzy razy mniejszej od x= x/₃+10
e)liczbę o a mniejszą od b=b-a
f)liczbę x razy wiekszą od y=xy
1 5 1