Redukcja
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -> _ _ _ _ _ do wodoru
I ->_do tl.mgnzu •
I I utlenianie I •
Tlenek Wodoru+Magnez=tlenek magnezu+wodór
I I
utleniacz reduktorNa podstawie tego rysunku trzeba uzupełnić.
Zaszła reakcja...................polegająca na tym że magnez"odebrał" tlen z.................... i połączył się z nim , tworząc.......................... . Wodór z tlenku wodoru "oddał" tlen magnezowi i powstał.............. .
Utleniaczem w tej reakcji chemicznej jest........,ponieważ ......
Reduktorem w tej reakcji chemicznej jest......,ponieważ.....
Z góry dzieki.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-16T16:55:38+01:00
Zaszła reakcja redox polegająca na tym że magnez"odebrał" tlen z tlenku wodoru i połączył się z nim , tworząc tlenek magnezu . Wodór z tlenku wodoru "oddał" tlen magnezowi i powstał wodór cząsteczkowy .
Utleniaczem w tej reakcji chemicznej jest tlenek wodoru ,ponieważ przyjął elektrony (był biorcą elektronów), tlen z zerowego stopnia utlenienia przeszedł na ( - ) drugi (przyjął 2 elektrony)
Reduktorem w tej reakcji chemicznej jest magnez ,ponieważ oddał elektrony (był dawcą elektronów), z zerowego stopnia utlenienia przeszedł na + drugi ( Oddał 2 elektrony)
Reakcja:
Mg + H₂O→ MgO + H₂
Mg²⁺ + H₂O⁰→ Mg ²⁺ + O²⁻ + H₂⁰
Redukcja:
H₂O⁰ + (-2el) → O²⁻(z tlenku magnezu) + H₂⁰
Utlenienie:
Mg²⁺ -(-2 el) → Mg ²⁺(z tlenku magnezu)