Z miejscowości X wyjechały jednocześnie dwa autobusy w przeciwnych kierunkach. Pierwszy autobus jechał z prędkością A km/h , a drugi z prędkością o B% większą niż pierwszy. Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego, jaka była odległośc między tymi autobusami po 2 godzinach? Wykonaj obliczenia dla A=70, B=20

Dzięki z góry!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T15:28:44+01:00
A km/h * 2h + (A km/h+B%) *2h

20% z 70 = 14
70 km/h * 2h + (70 km/h +14 km/h)*2h= 120km/h + 168km/h=288km/h