Z prawa archimedesa wynika, że każde ciało zanurzone w cieczy traci na swoim ciężarze tyle, ile wynosi ciężar wypartej przez to ciało cieczy. Korzystając z prawa archimedesa, oblicz siłę wyporu kulki o promieniu R=10 całkowicie zanurzonej w wodzie o gęstości Pw=1000 kg/m3. w obliczeniach przyjmij że g=10 m/s2, a objętość kulki V= 4/3 Pi r3 .

1

Odpowiedzi

2010-02-16T15:47:42+01:00
Fwyp=Vzanurzenia*dcieczy*g
Fwyp=4/3*pi*1000*1000*10
Fwyp=13333333 i 1/3 N
1 5 1