Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Easy
  • Początkujący
2009-10-13T15:28:05+02:00
Dane: Szukane: Wzory:
m= 500kg Ec=? Ec= Ek+ Ep
h= 200m Ek=½ × m × v²
v= 60m/s Ep=m × g × h
g≈10m/s²
Rozwiązanie:
Ek=½ × m × v²
Ek= ½ × 500kg × (60 m/s)²
Ek= 900000J

Ep= m × g × h
Ep=500kg × 10m/s² × 200m
Ep= 1000000 J

Ec= 900000J + 1000000J = 1900000J
2009-10-13T15:31:28+02:00
Em = energia mechaniczna

Em = mgh
Em = 500 kg * 10m/s kwadrat * 200m
Em = 1000000J = 1000kJ

Ek - en kinetyczna

Ek = m * vdo kwadratu / 2
Ek = 500kg*60m/s do kwadratu/2
Ek = 900000J = 900 kJ

Ec = 1000 + 900 = 1900kJ