Obok zdań zawierających prawidłowe informacje wpisz p a obok zawierajacych fałszywe f
Dwa gatunki mogą miec tę samą niszę ekogiczną . -......
Na terenie jednego siedliska nie mogą znajdowac się nisze ekologiczne trzech gatunków zwierząt-.....
odmienne wymagania gatunków zwierząt powodują ,iż mogą one zajmowac różne siedliska-......
Dwa blisko spokrewnione gatunki zwierząt mogą zajmowac jedno siedlisko, ale inne nisze ekologiczne-........

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T16:03:11+01:00
Dwa gatunki mogą miec tę samą niszę ekogiczną . (F)

Na terenie jednego siedliska nie mogą znajdowac się nisze ekologiczne trzech gatunków zwierząt-(F)

odmienne wymagania gatunków zwierząt powodują ,iż mogą one zajmowac różne siedliska- (P)

Dwa blisko spokrewnione gatunki zwierząt mogą zajmowac jedno siedlisko, ale inne nisze ekologiczne- (P)

LEGENDA:
(P)-PRAWDA
(F)- FAŁSZ

9 4 9