Obliczono,że dla 5 owiec trzeba 7 metrów kwadratowych powierzchni owczarni.Jakiej długości owczarnię należy zbudować dla 300 owiec,jeżeli szerokość jej ma wynosić 15 m?
Tylko nie chcę głupich odpowiedzi typu: nie umiem tego rozwiązać itp.bo spam zgłoszę ok?

3

Odpowiedzi

2010-02-16T15:57:06+01:00
Obliczono,że dla 5 owiec trzeba 7 metrów kwadratowych powierzchni owczarni.Jakiej długości owczarnię należy zbudować dla 300 owiec,jeżeli szerokość jej ma wynosić 15 m?

dla 5 owiec 7m²
mamy 300 owiec
300owiec:5 owiec=60
1 powierzchnia ma 7m²
60*7m²=420m² tyle potrzebujemy powierzchni dla 300 owiec

ze wzoru prostokata liczymy długość wiedząc że szeokość wynosi
15m

P=a*b
420m²=a*15m
a=28m
tyle wynosi długość owczarni

2010-02-16T15:57:12+01:00
300 ÷ 5 = 60
60 × 7 = 420
420 - pole owczarni
420 ÷ 15 = 28

Odp Długość owczarni wynosi 28m
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T15:57:22+01:00
5 owiec -7m²
300 owiec-60 razy więcej bo 300:5=60
60*7m²=420m²-tyle musi być powierzchnia owczarni
pole prostokąta=a*b
P=420m²
a=x-długość
b=15m-szerokość
420=x*15
15x=420/:15
x=28m
odp.owczarnia musi mieć 28 m długości