1. Miejscem zerowym pewnej funkcji f jest liczba 5, jaka liczba jest miejscem zerowym funkcji y=f(x+3) ?

2. Liczby 3,7,100 są miejscami zerowymi funkcji f. Czy wykres funkcji f można tak przesunąć aby miejscami zerowymi były liczby 50,54,147 ?

3. Wykres funkcji liniowej f(x)=ax+b gdzie a większe od 0 przesunięto w lewo o 2 jednostki i w górę o 3 jednostki otrzymano wykres funkcji g.
a). Wykres funkcji g można otrzymać przesuwając wykres funkcji f tylko w lewo. O ile jednostek????

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-13T16:15:50+02:00