Mam tu Takie zadania dokladnie pytania , ciezko u mnie z fizyka , Licze ze ktos pomoze:)


1.Jaką prędkość posiada pojazd, który w czasie 4 godzin przebył drogę 180km?
2.Jakie jest przyspieszenie ciała, które zwiększyło swoją prędkość o 45m/s w czasie 9 sekund?
3.Jaka siła powoduje, że ciało o masie 6kg porusza się z przyspieszeniem 3m/s kwadrat?
4.Jaki pęd posiada ciało o masie 21kg poruszające się z prędkością 3m/s?
5.Jaki jest ciężar ciałao masie 75kg?
6.Jaką pracę wykona siła 7N podczas przesuwania ciała o 5m?
7.Jaka jest moc urządzenia, które w czasie 8 sekund wykona pracę 320J?
8.Jaką energię posiada ciało podniesione na wysokość 9m, którego masa wynosi 3kg?
9.Jaką energię posiada ciało o masie 4kg, które porusza się prędkością 12m/s?
10.Jaką częstotliwość posiada ciało, którego okres obiegu po okręgu wynosi 0.2 sekundy?
11.Jaką drogę przebędzie ciało, poruszające się z przyspieszeniem 6m/s kwadrat w czasie 5 sekund?
12.Jaki łądunek przepłynie przez przewodnik, w którym płynie prąd o natężeniu 3A w czasie 8 sekund?
13.Jaką moc ma prąd o natężeniu 4A i napięciu 220V?
14.Jaką pracę wykona prąd, którego nateżenie wynosi 4A, napięcie 20V w czasie 3 sekund?
15.Jakie jest natężenie prącu jeśli w czasie 4 sekund przez przewodnik przepłynął ładunek 36C?
16.Jaki jest opór dwóch oporników połączonych szeregowo, każdy o wartości 4 omów?
17.Jakie jest ciśnienie wywierane przez siłę nacisku o wartości 450N działającą na powierzchnię 10m kwadrat?
18.Jaką gęstość posiada ciało o masie 32000kg, którego objętość wynosi 4m sześcian?
19.Jaka jest prędkość ciała poruszającego się po okręgu o promieniu 4m jeśli na pełny obieg potrzebuje ono 16 sekund?
20.Jaka siła wyporu działa na ciało o objętości 3m sześcian, które zanurzono w wodzie?
21.Jakie jest ciśnienie hydrostatyczne wywierane przez wodę na głębokości 6m? (masa wody to 1kg na 1litr)
22.Ile ciepła należy dostarczyć, aby 2kg wody ogrzać o 30stopni c? (ciepło właściwe wody wynosi 4200J/kg)
23.Ile energii należy dostarczyć,aby stopić 4kg lodu? (ciepło topnienia lodu wynosi 335000J/kg)
24.Ile energii należy dostarczyć aby odparować 6kg wody w temperaturze wrzenia? (ciepło parownia wody wynosi 2300000J/kg)
25.Jaka siła elektrodynamiczna działa na przewodnik o długości 3m, przez który płynie prąd o natężeniu 4A umieszczony w polu magnetycznym o indukcju 2T?
26.Jaki jest opór zastępczy dwóch oporników o wartości 3 omów, które połączono równolegle?
27.jaki jest opór opornika jeśli w obwodzie płynie prąd o natężeniu 3A przy napięciu 27V?
28.Jaki jest okres drgań jeśli częstotliwość wynosi 20Hz?
29.Jaką drogę przebędzie ciało w czaie 9 sekund poruszające się z prędkością 3m/s?
30.Jaka będzie siła tarcia, jeśli współczynnik tarcia wynosi 0.6 a siła nacisku ciała na podłoże ma wartość 20N?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T15:58:30+01:00
V=s/t
Dane:
s=180km
t=4h
V=?
V-s/t
V=180/4
V= 45 km/h
2 1 2