Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T17:14:04+01:00
Trybuni ludowi reprezentowali plebejuszy. Mieli oni prawo sprzeciwiać się niekorzystnym dla nich postanowieniom senatu. Posiadali prawo veto( nie zgadzam się). Uniemożliwiało to wproowadzenia w życie nowej ustawy. Dzisiejszym odpowiednikiem Trybuna jest Rzecznik Praw Obywatelskicg.

Teraz zadaniem trybuna ludowego: jest chronienie interesów obywateli. Istnieją różne trybunaly, np.
Trybunał Praw Człowieka(kontroluje przestrzeganie praw człowieka),
Trybunał Sprawiedliwości UE,
Trybunał Konstytucyjny( sądowa kontrola ustaw)


Mam nadzieję, że pomogłam:)
35 4 35