Odpowiedzi

2010-02-16T16:00:19+01:00
Partacz_dawniej rzemieślnik, nienależący do cechu mimo jego istnienia, często związany z konkurencyjną jurydyką w mieście królewskim lub jego bezpośrednim pobliżu. W oparciu o prawo miejskie zwalczani przez mistrzów cechowych, jako zagrażająca im konkurencja. Bronili się przed konfiskatą wyrobów, a także narzędzi pracy.

Dziś słowem partacz określa się kogoś, kto swą pracę wykonuje niefachowo, wbrew regułom sztuki, niewłaściwie i niestarannie, a spod jego ręki wychodzą tzw. buble. Można powiedzieć, że ktoś spartaczył robotę.

9 3 9
2010-02-16T16:01:18+01:00
Partacz- dawniej rzemieślnik, nienależący do cechu mimo jego istnienia
37 4 37