Zadania ABCD

1. Z wymienionych wielkości fizycznych wektorową wielkością jest:
a.) masa
b.) temperatura
c.) przyśpieszenie
d.) gęstość

2. Natężenie prądu 2A płynącego w przewodniku definiuje się jako przepływ ładunku:
a.) 4 C w czasie 1 s
b.) 1 C w czasie 2 s
c.) 2 C w czasie 2 s
d.) 1 C w czasie 0,5 s

3. Kierowca jadący samochodem ze stałą szybkością 120 km/h odwrócił głowę od drogi na 3 s. Jaką drogę pokona w tym czasie?
a.) 20 m/s
b.) 40 m/s
c.) 400 m/s
d.) 120 m/s

4. Pod wpływem ogrzewania stołowego pręta przez promienie słoneczne można zaobserwować:
a.) wzrost jego długości
b.)zmniejszenie się jego długości
c.) brak zmiany długości
d.) wzrost średnicy pręta

5. Do naczynia miarowego nalano 10 m3 wody. Następnie wrzucono do niego metylowy sześcian, co spowodowało, że poziom wody podniósł się do 18 cm3. Ile wynosił bok sześcianu?
a.) 8cm
b.)28cm
c.)4cm
d.)2cm

3

Odpowiedzi

2010-02-16T16:00:50+01:00
2010-02-16T16:03:50+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T16:07:36+01:00
1.C
2.C
3.? błędne polecenie
4.A
5.D