Plis pomóżcie na jutro!!!
zad.1
Podstawą graniastosłupa jest romb o przekątnych 8cm i 6cm oraz boku równym 5cm. Wysokość bryły jest o jedną czwartą dłuższa od krótszej przekątnej podstawy.
a)oblicz pole całkowitej bryły.
b)oblicz objętość bryły.

zad.2
Podstawa prostopadłościanu ma pole 32cm kwadratowych, a jego wysokość jest równa 15cm. Oblicz objętość tego prostopadłościanu.
Proszę o wykonanie 2 zadań!!!Bo zgłaszam!!!Daje naj!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T16:13:16+01:00
1.h=1/4×6cm=1,5cm
6cm+1,5cm=7,5cm
Pp=2×8cm×6cm/2=48cm²
Pb=4×4cm×7,5cm=120cm²
pole całkowite=48cm²+120cm²=168cm²
objętość bryły
V=48cm²×7,5cm=360cm³
2.V=32cm²×15cm=480cm³
1 5 1