Odpowiedzi

2010-02-16T16:04:04+01:00
Osad na zebach przez slodycze
osad na kranie przez wode
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T16:05:31+01:00
Wietrzenia skał;
procesów erozji degradujących powierzchnię Ziemi;
procesów wulkanicznych;
procesów chemicznych i biochemicznych;
pochodzenia organicznego;
pochodzenia kosmicznego;
i inne.

Osady dzieli się ze względu na środowisko, w którym powstawały na:
osady kontynentalne (osadzane w obrębie lądów, także w śródlądowych zbiornikach wodnych i ciekach wodnych);
osady morskie (osadzane w obrębie basenów morskich i oceanicznych).

Osady kontynentalne (lub terrygeniczne) dzieli się na:
osady eoliczne,
osady fluwialne, czyli rzeczne,
osady deltowe, które stanowią przejście do środowiska osadów morskich,
osady aluwialne, aluwia), czyli napływowe,
osady glacjalne, czyli lodowcowe,
osady fluwioglacjalne lub glacyfluwialne (rzecznolodowcowe lub lodowcoworzeczne);
osady limniczne (jeziorne, jezierne),
osady wulkaniczne,
osady deluwialne,
osady koluwialne,
osady proluwialne.

Osady morskie, biorąc pod uwagę głębokość na jakiej powstają, dzieli się na:
klastyczne osady paraliczne, czyli środowiska wybrzeży,
klastyczne osady nerytyczne, czyli środowiska szelfu wewnętrznego,
klastyczne osady litoralne, czyli środowiska szelfu zewnętrznego,
klastyczne osady batialne, czyli środowiska stoku kontynentalnego,
klastyczne osady abysalne, czyli środowiska dna oceanicznego,
osady węglanowe.

Myślę że pomogłem ;)) Pozdrawiam : D
1 5 1