Ania dostaje 38 zł kieszonkowego,z czego 1/4 wydaje na słodycze.Jej koleżanka Ola przeznacza na słodycze 9,20zł,co stanowi 0,25 jej kieszonkowego.Która z nich ma większe kieszonkowe.?Która wydaje mniej na słodycze.?O ile mniej.?

2

Odpowiedzi

2010-02-16T16:07:13+01:00
Ania - 38x4=152
Ola -9.20x4=36.8
Odp.Ania ma większe kieszonkowe o 115.2 zł
Odp. Ola wydaje mniej na słodycze.
Odp.Ola wydaje mniej o 28.8 zł.
9 3 9
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T16:07:43+01:00
1/4 × 38 =9,5 - tyle wydaje Ania na słodycze

9,2 - 25
x - 100

x = 9,2 × 100 ÷ 25
x = 36,8 - kieszonkowe Oli

Odp: Ola wydaje mniej na słodycze. Większe kieszonkowe ma Ania.
5 2 5