1.Dlaczego prześladowano chrześcijan.

2.Wyjaśnij, dlaczego cesarstwo wschodniorzymskie określamy jako cesarswo bizantyńskie( Bizancjum)

3. Podaj różnice i cechy wspólne islamu i chrześcijaństwa.

4. Do czego nawiązuje określenie "benedyktyńska praca" ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T16:17:28+01:00
1. Prześladowano ich ze strachu, dlatego że religia chrześcijańska uważa, że np. niewolnicy to też ludzie i należy ich traktować tak jak innych.
2. Od dawnej nazwy Konstantynopola
3. Podobieństwa : monoteizm (wiara w jednego Boga), w religii chrześcijańskiej obchodzony jest post, który trwa 40 dni i upamiętnia pobyt Jezusa na pustyni. W islamie jest także post, który trwa 29-30 dni
Różnice: w islamie nie istnieje żadna hierarchia natomiast w chrześcijaństwie jest ona bardzo rozbudowana, w islamie nie istnieją sakramenty święte
4. Benedyktyńska praca to określenie pracy z uporem, ambicjami.
2 4 2