Doprowadź do postaci sumy algebraicznej,zredukuj wyrazy podobne, a nastepnie przedstaw wynik w postaci iloczynu.
przykład:
7(2x-3)-5(2-x)+x+1=14x-21-10+5x+x+1=20x-30=10(2x-3)

2xkwadrat(x+1)+xkwadrat(1-x)+xdo trzeciej=
k kwadrat(1-3k)+3(k do trzeciej -1)-(k kwadrat-3)+1=
3a kwadrat(-a+3)-2a(4a+1)-a kwadrat=
4a(4a-1)-2a(4a kwadrat-a-2)-2a kwadrat=

1

Odpowiedzi

2010-02-16T16:39:34+01:00
2xkwadrat(x+1)+xkwadrat(1-x)+xdo trzeciej=2x²+2x²+x²-x³+x³=5x²
k kwadrat(1-3k)+3(k do trzeciej -1)-(k kwadrat-3)+1=k²-3k²+3k²-3-k²+3+1=1
3a kwadrat(-a+3)-2a(4a+1)-a kwadrat=-3a³+9a²-8a²-2a-a²=-3a³-2a=a(-3a²-2)
4a(4a-1)-2a(4a kwadrat-a-2)-2a kwadrat=16a²-4a-8a³+2a²+4a-2a²=8a³