Podaj datę:
* upadku cesarstwa zachodniorzymskiego.
* podziału cesarstwa rzymskiego dokonany przez Teodozjusza.
* upadku konktyntanopola
* hidżry
* przyjęcia katolicyzmu przez Chlodwiga
* podziału państwa Karolingów
* zjazdu w Gnieździe
* schizmy wschodniej

2

Odpowiedzi

2010-02-16T16:17:08+01:00
476 r
395 r
1453 r
622 r
257 r
875 r
1000 r
1378 - 1417 r3 4 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T16:32:57+01:00
Upadek cesarstwa zachodniorzymskiego - 476 rok
Podział cesarstwa rzymskiego przez Teodezjusza - 395 rok
Upadek Konstantynopola - 1453 rok
hidżra - 622 rok
przyjęcie katolicyzmu przez Chlodwiga - 496 rok
podział państwa Karolingów - 843 rok
zjazd w Gnieźnie - 1000 rok
schizma wschodnia - 1054 rok
4 4 4