Odpowiedzi

2010-02-16T16:36:40+01:00
Występujące na rafie koralowce żyją w symbiozie z glonami - zooksanrelami, które bytują wewnątrz tkanek koralowców i zaopatrują je w węglowodany i tlen. Te jednokomórkowe glony żywią się zbędnymi produktami przemiany materii koralowców, korzystając z wytworzonych przez nie fosforanów i związków azotowych. Organizmy żyjące w symbiozie zwykle odnoszą wzajemne korzyści z bytowania razem. W tym przypadku glon uzyskuje ochronę i substancje konieczne do przeprowadzania fotosyntezy, a korzyścią korala jest zamiana jego metabolitów w tlen i pokarm.
Korale zazwyczaj zaczynają pobierać pokarm po zapadnięciu ciemności. z twardego szkieletu kolonii wysuwają się miliony czułków, które poruszają się w wodzie. Jeżeli w okolicy czułków pojawi się ryba i je podrażni, wtedy specjalne komórki parzydełkowe wystrzeliwują w ciało ofiaryparzący, paraliżujący ja płyn. Następnie czułki pomagają wciągnąć ofiarę do jamy chłonąco trawiącej korala, gdzie następuje proces trawienia.
6 5 6