ZADANIA ABCD

1. Naciskając dwoma palcami gumkę do wycierania, zaobserwowano, ze po ustąpieniu nacisku gumka powróciła do pierwotnego kształtu. Tę cechę ciała określa się jako:
a) kruchość
b) plastyczność
c) sprężystość
d) twardość


2. Siła wyporu sześcianu o boku 10 cm zanurzonego do polowy w wodzie o p(ro) = 1000 kg/ m3 wynosi w przybliżeniu:
a) 5N
b) 50 N
c) 100N
d) 10N

3. Kierowa jadący samochodem ze stalą szybkością 120 km/h odwrócił głowę od drogi na 3 s. Jaka drogę pokona w tym czasie?
a) 10m
b)100m
c)360m
d)36m


4. Kula o masie 2 kg spada swobodnie z wysokością 20m. Przy założeniu braku oporów ruchu jej prędkość końcowa tuż nad ziemią będzie wynosiła około:
a)20 m/s
b)40 m/s
c)400 m/s
d)120 m/s

5. Skraplanie to proces przemiany fazowej przez zamianie:
a) ciała stałego w ciecz
b) gazu w ciecz
c) ciała stałego w gaz
d) cieczy w ciało stale

6. Która cecha nie należy do właściwości gazów?
a) przyjmowanie kształtu naczynia, w którym się znajdują
b) łatwa zamienia objętości, ściśliwości i rozprężliwość
c) bardzo dobre przewodzenie ciepła i prądu elektrycznego
d) wywieranie nacisku na ciała, które się w nich znajdują

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T16:20:41+01:00