1. W trapezie ABCD kąty przy dłuższej podstawie mają miary | kąt DAB | = 60 stopni , | kąt ABC | = 30 stopni , krótsza podstawa CD ma długość 6 cm i jest równa długości ramienia CB. Oblicz pole i obwód tego trapezu.
2. Z trójkąta równoramiennego , w którym kąt alfa = 45 stopni , a wysokość h = 4 cm , odcięto pasek o szerokości 1 cm. Oblicz pole odciętego paska.
3.Różnica długości dłuższej przekątnej i boku rombu jest równa 3 cm. Oblicz pole i wysokość rombu, wiedząc , że jego obwód jest równy 28 cm.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T16:44:44+01:00
1 Trapez
zalezności 30,60,90 st

dolna podstawa=12
górna podstawa=6
ramie do podstawy 30st=6
ramie do podstawy 60st=6V3

obw= 6+6+12+6V3=24+6V3 [( V=pierwiastek )]

P=1/2(a+b)*h
P27V3

2
Pasek to trapez

P=1/2*(a+b)*h
P=1/2*14*1
P=7 cm2

3 romb
a=7
dłuższa przekatna = 10
krótsza 4V6
h= nie umniem wyliczyc

P=1/2*e*f
P=1/2*10*4V6
P=20V6