Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-16T16:25:51+01:00
Spółka cywilna
Powstaje z chwilą zawarcia umowy. Umowę taką zawierają wspólnicy między sobą. Ma ona charakter obligatoryjny i reguluje jedynie stosunki wewnętrzne między wspólnikami ( czyli wysokości wkładów, wzajemne obowiązki, rozliczenia i podział zysków itd. ). Poprzez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego w sposób oznaczony w umowie, ale głównie przez wniesienie majątków. Ta forma przeznaczona jest do prowadzenia niewielkiej działalności gospodarczej. Jeśli jej przychody netto osiągnięte ze sprzedaży lub świadczenia usług w każdym z dwóch kolejnych lat obrotowych osiągną równowartość 800.000 Euro, to wtedy wspólnicy obowiązani są do zgłoszenia do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców i Spółka cywilna stanie się spółką jawną. Wg kodeksu cywilnego za przedsiębiorców uważa się wspólników spółki, a nie spółkę jako taką. Za zobowiązania spółki odpowiadają wspólnicy, a nie spółka, ponieważ nie posiada ona własnego majątku. Majątek jest wspólników. Jest to tak zwana współwłasność łączna. Wkładem wspólnika mogą być : rzeczy, pieniądze, świadczenie usług. Wszyscy wspólnicy całym swoim majątkiem odpowiadają za zobowiązania spółki. Każdy ze wspólników jest uprawniony do prowadzenia spraw spółki i reprezentowania jej na zewnątrz. W podziale zysków i strat uczestniczą wszyscy wspólnicy na równi.
5 4 5
  • Użytkownik Zadane
2010-02-16T16:26:21+01:00
Wystarczy wpisać do Wikipedii i masz...

http://pl.wikipedia.org/wiki/Spółka_cywilna
1 1 1