1Wyjaśnij co to jest PKB.
2Wymień 3 produkty wysokiej technologi.
3Wymień wady i zalety transportu: morski, lotniczy, samochodowy
4Wymień przyczyny głodu na świecie.
5Wymień 4 przykłady usług.
6Wymień 4 czynniki środowiska lokalizacji przemysłu.
7Wymień 3 przykłady ochrony środowiska.
8Wymień dlaczego prowadzone są konflikty zbrojne.
9Wyjaśnij dlaczego Francja ma wysokie dochody z Turystyki.
10Wymień 4 cechy charakterystyczne dla państw wysoko zaludnionych.

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-17T01:10:48+01:00
1 PKB- produkt krajowy brutto- to wartość wszystkich dóbr i usług finalnych wytworzonych przez społeczeństwo danego kraju w ciągu roku

5 usługi komunikacyjne, fryzjerskie, kosmetyczne, pogrzebowe

1 5 1