1 . Suma krawędzi wychodzących z jednego wierzchołka sześcianu wynosi 18 cm. Oblicz długość przekątnej tego sześcianu.

2. Pojemnik w kształcie walca o średnicy 20 cm i H= 50 cm jest pełen soku. Postanowiono przelać sok do pojemnika w kształcie prostopadłościanu, którego podstawa ma wymiary 25 cm i 40 cm. Jaka powinna być minimalna wysokość tego pojemnika?

pomocy!;*

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T19:07:33+01:00
1) z jednego wierzchołka wychodzą 3 krawędzie

18:3 = 6
d = a√3
d = 6√3

2) r = 10cm
h = 50cm
Ob = πr²×h
Ob = π100×50
Ob = 5000π

Ob = Pp × h
5000π = 25 × 40 × h
5000π = 1000h /:1000
h = 5π
π≈3,14
h = 5 × 3,14
h = 15,7