1. Dlaczego "zrywanie" dachów domów podczas wichury rozpoczyna się od podnoszenia ich do góry?wskazówka: porównaj dach ze skrzydłem samolotu

Druga zasada dynamiki

1 jadąc samochodem zapewne zauważyłeś że poruszające się po szosie samochody są łatwo wyprzedzane przez motocykle. Wyjaśnij to zjawisko, zakładając że w samochodzie i motocyklu zainstalowano silniki, które mogą działać na pojazd"siłą ciągu" a takiej samej wartości.
2. jaka jest wartość siły, która ciału o masie 0,5 kg nadaje przyspieszenie o wartości 0,5 m/s²
3.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T14:12:38+01:00
Zad1
Podczas wichury prędkość powietrza nad dachem jest większa niż pod dachem więc ciśnienie powietrza nad dachem jest mniejsze niż pod dachem (im większa prędkość powietrza tym ciśnienie mniejsze). Powstaje wówczas różnica ciśnień i dach jest podnoszony do góry. Na tej samej zasadzie latają samoloty. Skrzydło samolotu jest tak skonstruowane, że prędkość powietrza nad skrzydłem jest większa niż pod skrzydłem więc ciśnienie nad skrzydłem jest mniejsze niż pod skrzydłem. W wyniku różnicy ciśnień powstaje siła nośna która powoduje , że samolot się unosi!

Druga zasada dynamiki
Zad1
Wystarczy popatrzyć na wzór a=F/m - ze wzoru wynika, że przyspieszenie jest wprost proporcjonalne do siły (tzn im ta większa tym przyspieszenie większe) a odwrotnie proprcjonalne do masy (tzn im masa większa tym przyspieszenie mniejsze).
Więc jeżeli samochód i motocykl mają tą samą siłę ciągu to o przyspieszeniu w tym przypadku będzie decydować tylko masa. Motocykl ma mniejszą masę więc ma większe przyspieszenie dlatego łatwo wyprzedza samochody.
Zad2
Dane:
m = 0,5 kg
a = 0,5 [m/s²]
Rozw.:
F = m × a = 0,5 kg × 0,5 [m/s²] = 0,25 N
3 5 3