Sprawdź, że prostokąt o wymiarach 9cm x 12cm jest podobny do prostokąta o wymiarach 32m x 24m. Jaka jest skala podobieństwa mniejszego z tych prostokątów do większego ? Oblicz stosunek długości krótszego boku do dłuższego w każdym z tych prostokątów. Dziękuję z góry ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T16:42:20+01:00
Sprawdź, że prostokąt o wymiarach 9cm x 12cm jest podobny do prostokąta o wymiarach 32m x 24m. Jaka jest skala podobieństwa mniejszego z tych prostokątów do większego ? Oblicz stosunek długości krótszego boku do dłuższego w każdym z tych prostokątów

sprawdzam że prostokąty są podobne :
12 :9 = 1 ⅓
32 :24 = 1 ⅓

obliczam skalę podobieństwa mniejszego z prostokątów do większego
12 :32 = 0,375
k = 0,375

obliczam stosunek długości krótszego boku do dłuższego w każdym z tych prostokątów

9:12 = ¾ = 0,75
24 :32 = ¾ = 0,75

:>
8 4 8