Zadanie1: Stosunek dwóch kątów w trójkącie wynosi 4:5, a trzeci kąt jest wiekszy od najmniejszego o 37 stopni. Wyznacz kąty trójkąta.
zadanie2: Oblicz miary kątów trójkąta protokątnego , w ktorym jeden z kątów ostrych jest o 26 stopni wiekszy od drugiego.
zadanie3: czy mozna zbudować trójkąt o bokach mających długosci ; a)2,4,6 b)2-pierwiastek 2, 5, 2+ pierwiastek 2 c)10,12,14
zadanie 4: liczby 2c-2,c+1,2c+2 są długościami boków trójkąta. Do jakiego przedziału nalezy liczba c?
zadanie 5: w trójkącie rownoramiennym jeden z boków ma długosc 4 cm a drugi 9cm. oblicz obwód tego trójkąta.
zadanie 6: Boki trójkąta ABC maja długosci ; |AB|=10cm |BC|=11cm |AC|=12cm. Połączono srodki boków tego trójkąta otrzymując trójkąt A1B1C1. Oblicz obwód tego trójkąta
zadanie 7 :obwód trójkąta ABC wynosi 27 cm. Polączono srodki boków tego trójkata o otrzymano trójkat A1B1C1.Oblicz obwód tego trójkąta.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T16:50:52+01:00
Zad.1
4x+5x+(4x+37)=180
13x=143
x=11

4x=44
5x=55
trzeci kąt 44+37=81
miary kątów to
44, 55, 81 (oczywiście stopni)

Zad.2
I kąt - 90 stopni
II kąt - x
III kąt - 26 + x

90 + x + 26 + x = 180
116 + 2x = 180 | -116
2x = 64 | :2
x = 32

więc :

I kąt - 90 stopni
II kąt - 32
III kąt - 26 + 32 = 58

Zad.3
a)2,4,6

np. a= 2
b+c=4+6=10
a<b+c

jeśli a=4
b+c=2+6=8
a<b+c

jeśli a=6
b+c=2+4=6
a=b+c
można zbudowac jeśli a=2 lub a=4

b)2-√2,5,2+√2
w trójkącie bok a<b+c

czyli sprawdzamy jeśli a=2-√2
b+c=5+2+√2=7+√2

2-√2<7+√2

jesli a=5
b+c=2-√2+2+√2=4
a>4
więc a>b

jesli a=2+√2
b+c= 2-√2+5=7-√2
a<b+c
można zbudować jesli a=2-√2 lub a=2+√2

c)c)10,12,14
np. a =10
b+c=12+14=26
a<b+c

jesli a=12
b+c=10+14=24
a<b+c

jesli a=14
b+c=10+12=22
a<b+c

można zbudować jesli a=10 lub a=12 lub a=14

Zad.4
x,y,z - boki trójkąta

jesli x=2c-2
y+z=c+1+2c+2=3c+3

2c-2<3c-3
2c<3c-1
-1c<-1
c>1

jesli x=c+1
b+c=2c-2+2c+2=4c
c+1<4c
3c>1
c>¹₃


jesli x=2c+2
b+c=c+1+2c-2=3c-1
2c+2<3c-1
3<c
c>3


odp. Liczba c∈(3;∞)

Zad.5
a,b - długość ramion
a=b

jesli c=4cm
to a=b=9cm
w tym wypadku obw=2*9+4=22cm

jesli c=9cm
to a=b=4cm
w tym wypadku obw=2*4+9=17cm

Zad.6Nie umiem;/
Zad.7Nie Umiem ;/

Myślę że pomogłam ;)) Liczę na naj!I Polecam się na przyszłośc .!xDDee
3 2 3