Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T16:54:05+01:00
1.Nie ma podziału na stany. Włądza króla została ograniczona i poddana kontroli państwa. Źródłem władzy nie była już religia i dawne obyczaje tak jak dawniej tylko wola ludu. O najważniejszych sprawach w państwie zaczął decydować parlament.
2. różne reformy np. wojskowe, skarbowe, owiaty itd.
3. Osłabienie Rzezcypospolitej, utracenie częsci terytorium Rzeczyposopolitej,