Zad1
Oblicz objętość i pole powierzchni bocznej graniastosłupa, jeżeli:
a) a = 6cm h = 8cm
b) a = 6cm h = ⅔ a

Zad2
Wysokość dwuosobowego namioty jest równa 1 m. Oblicz, jeżeli a = 190cm; b= 120cm. Ile metrów sześciennych powietrza hest w tym namiocie.?

1

Odpowiedzi

2010-02-16T16:46:39+01:00
1.
a)
Objętość:
V=a*b*c
V=6*6*8=288 cm3

Pole boczne:
Pb=4*(6*8)=192cm2

b)
V=6*6*2/3=24cm3

Pb=4*(6*2/3)=16 cm2

2.
H=1m
a=190cm=1,9m
b=120cm=1,2m

V=1/3 * Pp* H
V=1/3 * 2,28*1
V=0.76 m3

Liczę na naj ;d