Zad.1)
Oblicz wysokość i pole trójkąta równobocznego o długości :
a) 4, b) ^3
zad.2)
oblicz długości boku trójkąta równobocznego o wysokości:
a)3,b) 5,c) 2^3
zad.3)
jaką długość ma bok trójkąta równobocznego o polu:
a) 4^3
b)5^3

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T17:06:49+01:00
Zad 1
a) P= 4²√3 / 4 h= 4√3 / 2
P= 16√3 / 4 h= 2√3
P= 4√3
b) P= (√3)² × √3 /4 h= √3 × √3 /2
P= 3√3 /4 h= ³₂
P= ³₄√3
zad 2
a) 3= a√3 /2 | ×2
6 = a√3 |÷ √3
6/√3 =a
a = 2√3
b) 5=a√3 /2 | ×2
10= a√3 |÷ √3
10 / √3 = a
a= 3⅓ √3
c) 2 √3 = a√3 /2 | ×2
4 √3 = a√3 |÷ √3
a = 4
zad 3
a) 4√3 = a²√3 / 4 | ×4
16√3 = a²√3 |÷ √3
16 = a²
a = 4
b) 5√3 = a²√3 / 4 | ×4
20√3 = a²√3 |÷ √3
20 = a²
a = √20
a = 2√5
1 4 1