1.Wymień przyczyny wielkiej kolonizacji.

2.Napisz,czym były w starożytności metropolie.

3.Dokończ zdania charakteryzujące wspólnotę grecką :

4.Wspólnota powinna być na tyle duża,aby_____________________
_________________________________________________________
Liczba obywateli we wspólnocie nie powinna być zbyt wielka,a to dlatego______________________________________5.W starożytnej Grecji obywatele byli równi pod względem prawa decydowania w sprawach państwa.Napisz,jaki grupy obywateli wstępowały w starożytnej Grecji.Czym różniły się miedzy sobą ?6.Napisz,o czym decydowało Zgromadzenie Obywateli,a jakie zdania miała rada .


Pliss muszę mieć to szybko !!!

1

Odpowiedzi

2009-10-13T15:48:25+02:00
1.Przyczyny kolonizacji:
-cele:polityczne. ekonomiczne i spoleczne
-surowce naturalne
-poszukiwanie ziem pod uprawę
2.metropolie-miasta macierzyste
5.spartianie( 5 tysiecy) nauka wojskowości, posiadali ziemie, nie pracowali
periojkowie(40 tysiecy) pracowali, handel, rzemioslo, bez praw politycznych, brali udzial w wojnach
hejoci(150 tysiecy) bez praw, uprawiali ziemię, 50%plonow oddawali Spartiatą, nie mogli opuszczać miasta bez zgody Spartian
6.Zgromadzenie Ludowe(pelnoprawni obywatele Sparty, meżczyzni, 30 lat, ktory sie ożenił) wybor eferow(ministrow)
Rada starszych- 28 czlonkow + 2 krolow) wybierali krola, gdyz nie bylo monarchii dziedzicznej
11 3 11