1.Trójkąt prostokątny równoramienny ma pole równe 150cm².Oblicz długość jego przyprostokątnych.

2.W trapezie równoramiennym wysokość poprowadzona z wierzchołka przy krótszej podstawie dzieli dłuższą podstawę na odcinki o długości 4cm i 20cm.Obwód trapezu jest równy 56cm.Oblicz pole tego trapezu i długość przekątnej .

3.Na kole o promieniu r opisano kwadrat.Oblicz stosunek pola kwadratu do pola koła .


Za Wszystkie Dobrze Wykonane Zadania Daje 30 Pkt Oraz Wybieram Naj ! :D Z Góry Dzięki :-) . Najlepiej do 17:30 ! :D

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T17:24:56+01:00
1)P=a^2/2
150=a^2/2 / *2
300=a^2
a=/300
a=10/3 - długość przyprostokątnej

2)
20-4=16 cm- długość krótszej podstawy
24- długość dłuższej podstawy
Ob=56
Ob=a+b+2c
56=16+24+2c
56=40+2c
2c=16 / :2
c=8- długośc ramienia

a^2+b^2=c^2
h^2+4^2=8^2
h^2+16=64
h^2=48
h=4/3

P=(a+b)h/2
P=(16+24)*4/3 :2
p=80/3 cm(kwadratowych)
11 4 11