Wypisz wyniki podanych działań w kolejność od najmniejszego do największego
a)7+(-6), 18+(-21) ,-7+(-2), -17+15
b)-80+12, 24+(-51),-29+(-26),-73+17
c)16-50,27-(-9),-5-(-12),-48-(-13)
d)-56-22,-60-(-17),28-72,-101-(-29)
proszę o to aby wypisać działania i wyniki a potem w kolejności od najmniejszego do największego np. a a) 7+(-6)=...itd
i potem w kolejności

3

Odpowiedzi

2010-02-16T17:01:59+01:00
A)1,-3,-9,-2
b)-68,-27,-55,-56
c)-34,36,7,-35
d)-78,-43,-44,-72
kolejnosc
a)-9,-3,-2,1
b)-68,-56,-55,-27
c)-35,-34,7,36
d)-78,-72,-44,-43
2 4 2
2010-02-16T17:04:47+01:00
A)
-7+(-2) =-9
18+(-21) = -3
-17+15 = -2
7+(-6) = 1
b)
-80+12 = -68
-73+17 = -56
-29+(-26) = -55
24+(-51) = -27
c)
-48-(-13) = -35
16-50 = -34
-5-(-12) = 7
27-(-9) = 36
d)
-56-22 = -78
-101-(-29) = -72
28-72 = -44
-60-(-17) = -43


2 5 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T17:07:19+01:00
A)1. 7+(-6)=1
2. 18+(-21)=-3
3. -7+(-2)=5
4.-17+15 = -2 -3 , -2 , 1, 5

b)1.-80+12=-68
2.24+(-51)=-27
3.-29+(-26)=-55
4.-73+17=-56 -68, -56, -55, -27

c)1.16-50=-34
2.27-(-9)=18
3.-5-(-12)=-17
4.-48-(-13)=-61 -61, -34, -17, 18

d)1.-56-22=-78
2.-60-(-17)=-77
3.28-72=-44
4.-101-(-29)=-130 -130, -78, -77,-44
7 3 7