Odpowiedzi

2009-10-13T14:48:30+02:00
2NaOH+CO2 = Na2CO3+H20
Ca(OH)2+CO2= CaCO3+H2O
Ca(OH)2+SO2=CaSO3+H2O
Ca(OH)2+SO3=CaSO4+H20
6Ca(OH)2+P4O10= 2Ca3(PO4)2
Ca(OH)2+N2O5=Ca(NO3)2+H20
2NaOH+SO2=Na2SO3+H20
12NaOH+P4O10=4Na3PO4+6H20
2NaOH+N2O5=2NaNO3+H20
  • MagC
  • Rozwiązujący
2009-10-13T14:50:21+02:00
Wodorotlenkow sodu i wapnia z tlenkiem wegla(IV)
2NaOH + 2CO₂ → 2Na₂CO₃ + H₂
Ca(OH)₂ + CO₂ → CaCO₃ + H₂O

wodorotlenku wapnia z tlenkkami:
siarki (IV).
Ca(OH)₂ + SO₂ → CaSO₃ + H₂O
SIARKI (VI),
Ca(OH)₂ + SO₃ → CaSO₄ + H₂O
fosforu (V),
3Ca(OH)₂ + P₂O₅ → Ca₃(PO⁴)2 + 3H₂O
azotanu(V)
Ca(OH)₂ + N₂O₅ → Ca(NO₃)₂ + H₂O

wodorotlenku sodu z tlenkami:siarki(IV) fosforu (V), azotanu (V)
2NaOH + SO₂ → Na₂SO₃ + H₂O
6NaOH + P₂O₅ → 2Na₃PO₄ + 3H₂O
2NaOH + N₂O₅ → 2NaNO₃ + H₂O