•Jan Kochanowski, "Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony..." (Pieśń XXIV, ks. II)
1.Scharakteryzuj twórcę renesansowego na podstawie pieśni "Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony..."
2.Przypomnij sobie Horacjańską pieśń "Wybudowałem pomnik". W jaki sposób Kochanowski nawiązuje do utworu starożytnego poety?
3.Wskaż w wierszu przerzutnie i anafory. Jaką rolę odgrywają one w utworze?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T07:54:07+01:00
1. Twórca zdaje sobie sprawe ze swojego talentu
2. Kochanowski tak jak Horacy chce pozostać w sercach ludzkich po śmierci
4 3 4