Jak myślisz dlaczego Rosja narzuciła sejmowi polskiemu tzw. prawa kardynalne gwarantujące ,,złota wolność " szlachecką?


Kto był inicjatorem I rozbioru polski?? i jakie były przyczyny okrojenia terytorialnego Polski przez sąsiadów!

Pomocy pliss ;(

2

Odpowiedzi

2010-02-16T17:01:03+01:00
I rozbioru Polski dokonały Rosja, Prusy i Austria.

Przyczyny I rozbioru Polski:

Polska utraciła 211 tysięcy km2 i 4 mln 530 tysięcy ludności, ponieważ zaborcy chcieli posiadać Polskę, gdyż jej położenie geograficzne, dostęp do morza oraz grunty przynosiły zyski.


Przepraszam, ale nie jestem w stanie bardziej pomóc. x(
2 1 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T17:02:17+01:00
Rosja narzuciła sejmowi polskiemu tzw. prawa kardynalne gwarantujące ,,złota wolność " szlachecką, ponieważ dzięki niej król miał ograniczoną władzę. Nie mógł bez pozwolenia szlachty wprowadzać nowych podatków, zwoływac pospolitego ruszenia i wielu innych. Dzięki temu rOSJA MIAŁA WIĘKSZĄ WŁADZĘ NAD pOLSKĄ. (caps lock mi się włączył ;//)

inicjatorem I rozbioru polski była Rosja i Prusy. Przyczyną okrojenia terytorialnego Polski przez sąsiadów było osłabienie Polski po licznych wojnach, umocnienie zaborcow poprzez wprowadzenie reform, liberum veto ( które zarywało sejm i przez to nie było można przeprowadzić w polsce reform, które wzmocniłyby państwo) i wolna elekcja

Mam nadzieję, że pomogłam.
Pozdro!!
4 5 4