Odpowiedzi

2010-02-16T16:54:53+01:00
U piszemy w zakończeniach rzeczowników:
-un
-unek
-uchna
- uszka
- uszek
-uch
-us
- usia

zwiastun, podaruek, córuchna, staruszka, łańcuszek, maluch, raptus, mamusia.

U piszemy w czasownikach zakończonych na:
- uj
-ujesz
- uje
np.: maluję, malujesz, maluje, wędruję, wędrujesz, wędruje.

U piszemy w czasownikach typu: czuć, kuć, kłuć, pruć, snuć, np.: czuje, kuję, kłuję pruję, snuję.

Chodzi Ci o zasadę pisowni ? Tak ?