Narysuj modele atomów węgla i krzemu. protony zaznacz kolorem czaerwonym, neutrony niebieski, a elektrony czarnym. napisz, jakie podobieństwo w rozmieszczaniu elektronów można dostrzec w obu atomach. (nie rysujcie, tylko napiszcie jak mam narysowac)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T17:04:27+01:00
Musisz znac liczbe Z czyli liczbe porzadkowa... jest ona zawsze na tej tablicy pierwiastkow, obok pierwiastka taka mala liczba-bez przecinka(z przecinkiem to liczba masowa A)

Liczba Z wegla to 6 a liczba A=12
Pierwiastek ma tyle protonów i elektronów ile wynosi Z, a neutronów ma A-Z

Wegiel wiec ma Neutronow 6 protonów 6 i elektronow 6.
Krzem ma 14 neutronow 14 protonów i 14 elektronów.

Kazdy atom ma jadro i powloki. O tym ile jest na ostatniej powloce elektronow decyduje grupa czyli tutaj 14( wiec 4 elektrony walencyjne)
ilosc elektronow i powlok z wzoru 2Nkwadrat.
Dla N=1 wzór=2
Dla N=2 wzór=8
Dla N=3 wzór=18

Wegiel ma 2 powloki bo jest w 2 okresie. ma 4 elektrony na 2 powloce a reszte na pierwszej i tak samo krzem tylko krzem ma 3 powloki i na ostatniej ma 4. a ile ma na kazdej pozostalej z wzoru powyzej wyliczone masz. Ilosc protonow i neutronow malujesz w kulce czyli jadrze;]
8 4 8