Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T17:08:47+01:00
Q₁=mcΔt -ciepło potrzebne na ogrzanie naczynia
Q₁=0,2kg×920J/kgK×100⁰C
Q₁=18400J
Q₂=2kg×4200J/kgK×100⁰C -ciepło potrzebne na ogrzanie wody
Q₂=840000J
Q=840000J+18400J=858400J
Q₁/Q=0,02
Q₁=0,02Q