1.Ile wynosi napięcie podane na grzejniku o oporze R=40Ω,jeżeli wydzielona na nim moc jest równa 1000W?
2.Jaką energię potencjalną będzie posiadała piłka o masie 900g rzucona na wysokość 3,45m?
3.Jaką masę ma ciało o gęstości g=7,8g/cm³?
4.Turystów zaskoczyła burza.Ola zmierzyła,że pomiędzy rozbłyskiem błyskawicy, a grzmotem minęło 9 sekund.Z lekcji fizyki pamiętała,że szybkość dźwięku w powietrzu wynosi ok.340m/s.Oblicz jak daleko od Ewy nastąpiło wyładowanie.
5.We włączonym żyrandolu świecą zawsze 4 żarówki o mocy 60W każda.Oblicz koszt energii elektrycznej zużytej przez te żarówki w miesiącu grudniu.Przyjmij,że żyrandol był włączony średnio 6 godzin w ciągu doby, a cena 1kWh energii elektrycznej wynosi 1.30zł. Wynik podaj z dokładnością do 1 grosza.Zapisz obliczenia.
6.Młyn napędzony silnikiem elektrycznym może zemleć 1 tonę zboża w ciągu 1 godziny.Moc silnika wynosi 2,5kW,Jaką pracę musi wykonać silnik, aby zemleć 5 ton zboża?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • CMR
  • Rozwiązujący
2009-10-13T15:37:29+02:00
1.
P = UI
I = U/R
P = Ukwadrat/R
Ukwadrat = PR
U = 200V
2.
Ep = mgh
Ep =0,9kg*9,81m/s2*3,45m
Ep = 30,5J (w zaokrągleniu)
4.
S = vt = 340 * 9 = 3km
5.
T = 6h * 31dni = 186h
W = 4zarowki * 60W = 240W
1 kwh = 1,30zl
0,240 kwh *1,30 = 31gr (koszt dzialania żyrandola przez 1 godzine)
31gr *186h = 5766gr
6.
Żeby zmielić 5 ton zboża silnik musi pracować 5 godzin.
T = 5h = 18000s
P = 2,5kW
W = P*t
W= 2,5kw * 18000s = 45 MJ
Dodam ci jeszcze obliczanie pracy 1kWh:
1 kWh = 1000W *60*60s (liczba sekund w godzinie) = 3600 000Ws = 3 600 000J = 3,6MJ

Trzeciego nie bardzo rozumiem. Prosze o 'najlepsza odpowiedz' :b
1 5 1