Odpowiedzi

2010-02-16T17:23:46+01:00
1.katecheZa
2.betlejeM
3.eschatologiA
4.egzoRcyzm
5.benedykT
6.eWangelia
7.krzYż
8.Choinka
9.cHwalebna
10.Wigilia
11.boleSna
12.opłaTek
13.komuniA
14.peNitent
15.popIelcowa
15wadowicE1.Lekcja religii inaczej ?
2.Miejsce narodzenia Chrystusa?
3.Nauka o rzeczach ostatecznych człowieka ?
4.Uwolnienie człowieka od wpływu złego Ducha to.. ?
5.Imię obecnego papieża?
6.Inaczej słowo Boze ?
7.Na czym zmarł PJ?
8.drzewko życia to?
9.4 tajemnica różańca ?
10.Obchodzona 24 grudnia ?
11.3 tajemnica różańca?
12. Łamiemy się nim podczas wieczerzy wigilijnej?
13.Przyjmowana podczas mszy swietej?
14.Osoba spowiadająca się inaczej to ?
15.Sroda rozpoczynająca okres Wielkiego Postu ?
16. Miasto gdzie urodził się Karol Wojtyła?
4 4 4
2010-02-16T17:28:50+01:00
jero Z olima
M odlitwa
k A tolik
p R zykazania
T estament
miło W anie
zakr Y stia
kapli C a
c H rzest
W ierni
k S iądz
apos T ołowie
mesj A sz
ewa N gelia
rel I gia
grz E ch

1. Miejsce narodzin Chrystus?
2.przepraszamy Boga...? (czym)
3.Wierny kościołowi?
4.Co dał Bóg Mojrzeszowi na Górze Synaj?
5.umieścił w nim dzieje apostolskie??
6.inaczej pokochał??
7. miejsce gdzie ministranci i Księża przygotowują się go mszy?
8.mały kościół?
9.Pierwszy sakrament?
10. wierzący w Boga?
11.odprawia psze świętą?
12.wierni uczniowie?
13.zesłany przez Boga?
14.część testamętu?
15. Nauka o bOGU?
16.skrzywdzenie Boga przez...?
2 3 2
2010-02-16T17:30:14+01:00
1.jeZus
2.Maryja
3.różAniec
4.Religia
5.kaTwychwstanie
6.adWent
7.świątYnia
8.euCharystia
9.cHrzcielnica
10.Wielkanoc
11.apoStołowie
12.ołTarz
13.bAzylika
14.amboNa
15.ksIądz
16.Ewangelia


1.Syn Boży
2.Matka Jezusa
3. 'Koraliki' służące do modlitwy
4.Jest nią katolicyzm, buddyzm....
5. Szkolna lekcja, dotycząca religii.
6. Czas oczekiwania na ponowne przyjście Jezusa
7.Inaczej kościół
8.Inaczej msza
9.Miejsce, gdzie odbywa się chrzest.
10. Jedyne ruchome święta, w naszym kościele.
11. Uczniowie Jezusa, było ich 12.
12. Miejsce ofiary
13. Miejsce sakralne, np św. Piotra
14. Miejsce, gdzie dawniej odbywały się czytania i ogłoszenia
15. Duchowny w kościele katolickim.
16. ,,Dobra nowina'' ogłaszana w czasie mszy
2 3 2