Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T17:11:41+01:00
V₁=30 m/s
V₂=10 m/s
t=10s
m=800kg
F=?

Najpierw obliczamy opóźnienie w ruchu jednostajnie opóźnionym:
a = (V₁-V₂)/t = 2 m/s².
Aby nadać takie opóźnienie obiektowi o masie m potrzebujemy zgodnie z drugą zasadą dynamiki Newtona przyłożyć do niego siłę
F = ma = 1600 N