W reakcji kwasu siarkowego (VI) z wodorotlenkiem sodu powstał siarczan(VI) i woda. W reakcji zużyto 9,8 g kwasu siarkowego (VI) i 8 g wodorotlenku sodu , z czego powstało 3,6 g wody. Oblicz ile gramów siarczanu (VI) sodu powstało w tej reakcji.

1

Odpowiedzi

2010-02-16T17:16:42+01:00
Skoro wykorzystano 9,8g kwasu i 8g wodorotlenku, to razem wykorzystano 17,8g. Ilość ta się nie zmniejsza, dlatego aby otrzymać ilość powstałej soli należy odjąć wodę.
17,8g - 3,6g = 14,2g
Pozdrawiam ;)
2 5 2