1. Oblicz objętość graniastosłupa , którego podstawą jest kwadrat. Krawędź podstawy ma 4cm, a wysokość bryły wynosi 6cm.


2. Podstawą graniastosłupa jest trójkąt prostokątny ABC o bokach: 5cm, 12cm, 13cm. Wysokość graniastosłupa jest równa przeciwprostokątnej trójkąta ABC.
Oblicz:
a) sumę długości wszystkich krawędzi graniastosłupa
b) pole powierzchni całkowitej graniastosłupa
c) objętość graniastosłupa


3. a) krawędź sześcianu ma 10cm ile wyniesie objętość?
b) objętość wynosi 64cm sześcienne ile ma krawędź?
c) objętość wynosi 8m sześciennych ile ma krawędź?
d) objętość wynosi 8/27m sześciennego ile ma krawędź?

:) ;*

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T17:20:19+01:00
1. V=4cm*4cm*6cm=96
2.
a) 5cm*2+12cm*2+13cm*2+3*5cm=75cm
b) 12cm*5cm=60cm2 60cm2*2=120cm2
5cm*12cm-60cm2 12cm*12cm=144cm2
13cm*12cm=156cm2 120cm2+144cm2+156cm2=420cm2
c) 5cm*12cm*13cm=780cm3
3.
a) 10cm*10cm*10cm=1000cm3
b) krawędź wynosi 4cm
c)krawędź wynosi 2m